Retningslinjer for bruk

Dette nettstedet er gratis å bruke for alle. Vi tilbyr ubegrenset lagringsplass, men har en begrensning på 10MB pr bilde. Bilder større enn dette vil automatisk bli nedskalert. Det er ingen begrensninger på dimensjonene på bildet. Tjenesten tilbys "as-is", uten garantier om oppetid, tilgjengelighet eller noe som helst. Det tas backup av databasen og filene på ukentlig basis.

Vi har et sett veldig enkle retningslinjer for å benytte seg av denne tjenesten:

  1. Følg norsk lov. Ikke last opp bilder med tvilsomt innhold eller som direkte eller indirekte bryter med norsk lov eller kan anses som støtende. Oppdages slike bilder blir bildene slettet uten varsel, og brukeren suspendert eller slettet.
  2. Vis hensyn, det er mange som bruker tjenesten.
  3. Vær grei.